Ondara, taronges & escultures

 

VALENCIÀ

Al terme d’Ondara, en mig d’un bancal de tarongers, trobem l’extensió de la Fundació Salvador Mollà a la Marina Alta.

Aquest espai és una bona representació de Salvador Mollà on combina tres ingredients que han aparegut en diferents projectes al llarg de la seua trajectòria, com són: l’art, la cultura i la natura.

L’art és la seua forma d’expressar-se i allí trobem les obres més actuals de l’artista, que es protagonitzen pel seu colorit. Trobem diferents espais de tenda – exposició, així com un paisatge d’escultures entre tarongers.

La cultura és la seua font d’inspiració i alegria. Periòdicament, s’organitzen concerts a la terrassa i la casa esdevé un punt d’encontre entre clients i amics.

La natura, les oques, el riu, la serra de la Segaria són els paisatges que envolten l’art.

L’espai està obert al públic  divendres i  dissabtes de matí  a banda dels dies on hi ha algun esdeveniment especial.

CASTELLANO

En el término de Ondara, en medio de un bancal de naranjos, encontramos la extensión de la Fundación Salvador Mollà en la Marina Alta.

Este espacio es una buena representación de Salvador Mollà donde combina tres ingredientes que han aparecido en diferentes proyectos a lo largo de su trayectoria, como son: arte, cultura y naturaleza.

El arte es su forma de expresarse y allí encontramos las obras más actuales del artista, que se protagonizan por su colorido. Encontramos diferentes espacios de tienda-exposición, así como un paisaje de esculturas entre naranjos.

La cultura es su fuente de inspiración y alegría. Periódicamente, se organizan conciertos en la terraza y la casa se convierte en un punto de encuentro entre clientes y amigos.

La naturaleza, los gansos, el río, la sierra de la Segaria son los paisajes que rodean el arte.

El espacio está abierto al público viernes y sábados por la mañana aparte de los días donde hay algún evento especial.

ENGLISH

In the municipality of Ondara, in the middle of an orange field, we find the extension of Salvador Mollà’s Art Foundation in Marina Alta’s region.

This space is a good representation of Salvador Mollà’s work where he combines three ingredients that have appeared in different projects throughout his career, such as: art, culture and nature.

Art is his way of expressing himself and there we find the most recent works of the artist, which stand out for their color. We find different store-exhibition spaces, as well as a landscape of sculptures in between the orange trees.

Culture is his source of inspiration and joy. Periodically, concerts are organized on the terrace and the house becomes a meeting point for clients and friends.

Nature, the geese, the river, the Sierra de la Segaria are the landscapes that surround art.

The space is open to the public on Friday and Saturday mornings apart from the days when there is a special event.