Valencià

Benvolguts amics, benvolgudes amigues, tinc el plaer de anunciar-vos la inauguració d’un nou espai, en aquesta ocasió, al carrer Fora Mur nº 3 de Dénia. L’obertura inaugural serà el proper dissabte 16 de maig, durant tot el dia per evitar excés de concurrència. Això serà d’11 a 14h i de 17 a 20’30h.En aquest espai tindrem un horari durant tota la setmana, menys diumenges i dilluns: de dimarts a dijous serà només al matí (d’11 a 13h) i visites concertades que normalment atendrà Guadalupe Otero, que parla diversos idiomes. Els divendres i dissabtes d’11 a 13’30 i de 17 a 20h, normalment els atendrà un servidor de vostés, Salvador, que parle menys idiomes i amb les mans.L’exposició al Verger també la mantenim, però només amb visites concertades.                                                                                                                                                                                                             Per estimular econòmicament l’apertura durant aquest dissabte 16, podreu gaudir d’un descompte del 20% en peces superiors a 100 €.                                                          Moltes gràcies per la vostra receptivitat i salut publica per a tothom.

 Salvador Mollà 610396200 Guadalupe Otero 618275591

 Castellano

Estimados amigos, estimadas amigas, tengo el placer de anunciaros la inauguración de un nuevo espacio, en esta ocasión en la calle Fora Mur nº 3 de Denia. La apertura inaugural será el próximo sábado 16 de mayo, durante todo el dia para evitar exceso de concurrencia .Esto será de 11 a 14h y de 17 a 20’30h.

En este espacio tendremos un horario durante toda la semana menos domingos y lunes: de martes a jueves sólo por la mañana (de 11 a 13h) y visitas concertadas que normalmente atenderá Guadalupe Otero, que habla varios idiomas. Los viernes y sábados, de 11 a 13’30 y de 17 a 20h, normalmente les atenderá un servidor de ustedes, Salvador, que hablo menos idiomas y con las manos.

La exposición en el Verger también la mantenemos pero sólo con visitas concertadas.

Para estimular económicamente la apertura durante este sábado 16, podréis disfrutar de un descuento del 20% en piezas superiores a 100€.

Muchas gracias por vuestra receptividad y salud publica para todos.

Salvador Mollà 610396200    Guadalupe Otero 618275591

 English

Dear friends, I am pleased to announce the opening of the new space, this time at Carrer Fora Mur nº3 in Denia.

The opening will be next Saturday, May 16, throughout the day to avoid excessive attendance. This will be from 11 am to 2 pm and 5 pm to 8.30 pm.

In this space, we will have a schedule throughout the week except for Sundays and Mondays. That will be from Tuesday to Thursday only in the morning from 11 a.m. to 1 p.m. and arranged visits, which normally will be attended by Guadalupe Otero, who speaks several languages. On Friday and Saturday from 11 a.m. at 1.30 p.m. and from 5 p.m. to 8 p.m., you will normally be attended by yours truly, Salvador, who speaks fewer languages but basic sign language will do.
The exhibitions in Verger will also be maintained, but only by appointment.
To stimulate the opening economically, this Saturday the 16th, you can enjoy a 20% discount on pieces over € 100.
Thank you very much for your receptivity and public health for everyone.

Salvador Mollà 610396200 Guadalupe Otero 618275591

 

Façana nou espai Dénia
Façana nou espai Dénia
Inaguració nou espai Dénia
Nou espai Dénia – Salvador Mollà
Inauguració nou espai Dénia
Nou espai Dénia – Salvador Mollà