Fundació Salvador Mollà

VALENCIÀ

La Fundació Salvador Mollà és un espai post-industrial al bell mig del llit del riu. El perfil és el d’un gran vaixell o transatlàntic d’aigua dolça, decidit a creuar barrancs i muntanyes aprofitant els nous vents amb què reprendrà l’itinerari cap a un horitzó cada vegada més tangible.

El motor d’aquest itinerari és la iniciativa personal de qui capitaneja la nau, però el seu horitzó no s’entreveu sense una tripulació curiosa, receptiva a les iniciatives alternatives que estimulen i empenten aquest projecte.

 Aquest és un espai polivalent que pot allotjar una ampla diversitat d’iniciatives socioculturals i festives i el goig de la vostra presència.

La resta de la nau alberga un espai museístic dedicat a vida i obra del “ciutadà Manduca“, un altre amb obra permanent de Salvador Mollà, artífex del projecte, i un espai d’exposicions o instal·lacions temporals, així com el suggeriment d’una esplèndida terrassa de babord a estribord i flanquejat per dos emblemàtics ponts d’Ontinyent, el de Santa Maria i el del Salt del Bou, encauat en un barranc de verds contrastats, vigilat per oques, ànecs, gallines, l’aigua i la sal…

 Benvinguts i feliç viatge.

CASTELLANO

La Fundación Salvador Mollà es un espacio post -industrial en medio del lecho del río. El perfil es el de un gran barco o transatlántico de agua dulce, decidido a cruzar barrancos y montañas aprovechando los nuevos vientos con que retomará el itinerario hacia un horizonte cada vez más tangible.

El motor de este itinerario es la iniciativa personal de quien capitanea la nave, pero su horizonte no se vislumbra sin una tripulación curiosa, receptiva a las iniciativas alternativas que estimulan y empujan este proyecto.

Este es un espacio polivalente que puede alojar una amplia diversidad de iniciativas socioculturales y festivas y la alegría de su presencia.

El resto de la nave alberga un espacio museístico dedicado a vida y obra del «ciudadano Manduca», otro con obra permanente de Salvador Mollà, artífice del proyecto, y un espacio de exposiciones o instalaciones temporales, así como la sugerencia de una espléndida terraza de babor a estribor y flanqueado por dos emblemáticos puentes de Ontinyent, el de Santa María y el del Salt del Bou, en un barranco de verdes contrastados, vigilado por gansos, patos, gallinas, el agua y la sal.

 

Bienvenidos y feliz viaje.

ENGLISH

Fundació Salvador Mollà is a post – industrial space in the bed of the river. The profile is a large freshwater boat or transatlantic, decided to cross ravines and mountains leveraging the new winds which will resume the itinerary towards a horizon increasingly tangible.

The engine of this route is the staff initiative who captains the ship, but his horizon is not without a curious crew, receptive to the alternative initiatives that stimulate and carry this project.

This is a versatile space that can accommodate a wide variety of festive and cultural initiatives and the joy of your presence.

The rest of the nave houses a museum dedicated to the life and work of the Manduca citizen, another with Salvador’s work, creator of the project, and a space for temporary exhibitions and installations, as well as a splendid terrace from the port to the starboard, flanked by two iconic bridges of Ontinyent, the Santa Maria and the Salt del Bou, cached in a contrasting green ravine, guarded by geese, ducks, chickens, water and salt…

Welcome, and have a happy trip.