Espai cultural El Filaner

 

VALENCIÀ

Dintre del marc de la Fundació Salvador Mollà, s´allotja l’espai cultural el filaner que vertebra una gran pluralitat de propostes socioculturals, musico-poètiques, projeccions temàtiques,  particularment sensibles a propostes autòctones, amb esperit renovador i avantguardista.

L’escenari de les propostes és la primera planta de l’edifici que també acull exposicions temporals i convencions privades, entre les que destaquem l’homenatge anual al ciutadà “Manduca”, personatge pintoresc  d’Ontinyent que recordem amb un espai museístic en la pròpia fundació.

Un dels actes més rellevants és “el raspalloc”, festival performàtic i música experimental.

CASTELLANO

Dentro del marco de la Fundación Salvador Mollà, se aloja el espacio cultural el Filaner, que vertebra una gran pluralidad de propuestas socioculturales, músico-poéticas, proyecciones temáticas, particularmente sensibles a propuestas autóctonas, con espíritu renovador y vanguardista.

El escenario de las propuestas es la primera planta del edificio que también acoge exposiciones temporales y convenciones privadas, entre las que destacamos el homenaje anual al ciudadano «Manduca», personaje pintoresco de Ontinyent que recordamos con un espacio museístico en la propia fundación.

Uno de los actos más relevantes es «el raspalloc», festival performático y música experimental.

ENGLISH

Within the framework of Fundació Salvador Mollà, is hosted El Filaner, cultural space that has a plurality of sociocultural ideas, music, poetry, film themes, particularly sensitive to local proposals, avant-garde and innovative spirit.

The scene of the proposals is the first floor of the building that also houses temporary exhibitions and private conventions, among which we highlight the annual tribute to the citizen «Manduca», picturesque character from Ontinyent which we remind with a museum in the foundation.

One of the most important is «raspalloc», performative and experimental music festival.