Ciutadà Manduca

 

VALENCIÀ

El ciutadà Manduca, personatge extravertit i emprenedor, tingué el seu esplendor per els anys 50, quan organitzava corregudes de bous fent d’apoderat d’un germà torero.

Amb el seu talant bohemi i el seu temperament creatiu, i després d’una etapa de guarda forestal en la que va desenvolupar els seus instints més primitius, i per proximitat al cel, va prendre una gran fixació en el comportament de l’oratge i eixa és la interpretació que fa a les seues pintures, amb l’ambientació de les icones que han marcat la seua vida com són els bous, el campanar de la vila d’Ontinyent, les monges amb les que tenia una relació d’amor – odi, l’ermita de sant Esteve, etc.

Entre el seu Patrimoni, conservem artefactes mòbils rescatats del laboratori de la seua terrassa, que corroboraven la seva fixació per la climatologia, que tot d’una era el tema que enardia la seua conversa.

CASTELLANO

El ciudadano Manduca, personaje extrovertido y emprendedor, tuvo su esplendor por los años 50, cuando organizaba corridas de toros haciendo de apoderado de su hermano torero.

Con su talante bohemio y su temperamento creativo, y después de una etapa de guarda forestal en la que desarrolló sus instintos más primitivos, y por proximidad al cielo, tomó una gran fijación en el comportamiento del tiempo y esa es la interpretación que se refiere a sus pinturas, con la ambientación de los iconos que han marcado su vida como son los toros, el campanario de la Vila de Ontinyent, las monjas con las que tenía una relación de amor – odio, la ermita de san Esteve, etc.

Entre su patrimonio, conservamos artefactos móviles rescatados del laboratorio de su terraza, que corroboraban su fijación por la climatología, que de pronto era el tema que enardecía su conversación.

ENGLISH

The citizen Manduca, extroverted and enterprising character, had his splendor by the fifties, when he organized bullfights by proxy of a bullfighter brother.

With his bohemian mood and creative temperament, and after a period of ranger where developed his most primitive instincts, and because of the proximity to the sky, Manduca took a fixation of the behavior of the weather, and  that’s the interpretation as to his paintings, with the setting of the icons that have shaped his life such as the horse, the bell tower of the town of Ontinyent with the nuns who had a love – hate relationship, the chapel of San Esteve, etc.

Among his heritage, we preserve mobile artifacts recovered from the laboratory of his terrace, which corroborated his fixation on the weather, that suddenly was an issue that inflamed his conversation.